Regulamin - MamaJakTy.pl


Regulamin

Regulamin serwisu Mamajakty.pl

I. Zasady korzystania z serwisu Mamajakty.pl

1. Serwis Mamajakty.pl udostępnia Użytkownikom funkcje portalu społecznościowego, umożliwiające założenie swojego Profilu, w którym Użytkownik może publikować zdjęcia oraz treści tekstowe. Za pośrednictwem portalu Mamajakty.pl Użytkownik ma możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami, w celu wymiany informacji i poglądów, korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie, dodawania komentarzy oraz publikowania i udostępniania innym Użytkownikom, własnych informacji i materiałów.

2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

3. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w serwisie Mamajakty.pl, zaakceptowała warunki Regulaminu i założyła w Serwisie Konto.

4. Korzystanie z Serwisu i założenie Konta jest bezpłatne.

5. Zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień jest niezbędne do korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności.

6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie Mamajakty.pl

7. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

8. Właściciel i Administrator Serwisu ma prawo do usuwania wszystkich materiałów zawierających, obraźliwe oraz niezgodne z Regulaminem, treści.

9. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Użytkownikom Serwisów, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu treści bezprawnych:

– zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące, godzące w uczucia religijne, naruszające dobre imię osób trzecich lub w inny sposób kontrowersyjne;

– zawierających treści o charakterze groźby bądź propagujących nienawiść;

– naruszających prawa autorskie;

– zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, zawierających treści propagujące nielegalną działalność;

– zawierających szkodliwe oprogramowanie lub niszczące elementy;

– zawierających treści erotyczne;

– zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zabrania się zakładania blogów reklamowych.

10. Zabrania się Użytkownikom serwisu wykorzystywania udostępnianych przez innych Użytkowników danych i informacji do innych celów niż te, do których zostały one udostępnione. Wykorzystanie danych Użytkowników, przetwarzanie ich, lub upowszechnianie w innych serwisach i w mediach jest zabronione.

11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuścił się w Serwisie działań niezgodnych z prawem i Regulaminem, Konto Użytkownika może zostać zablokowane.

II. Profil użytkownika.

1. Profil użytkownika dostępny jest dla wszystkich Użytkowników Internetu.

2. Użytkownik może ograniczyć dostęp do swojego profilu osobom trzecim, ograniczając tym samym informacje na swój temat do minimum, zaznaczając opcję ukrycia danych w panelu użytkownika.

3. Użytkownik Serwisu może posiadać nieograniczoną liczbę znajomych w swoim profilu.

III. Umieszczanie zdjęć i treści oraz prawo autorskie.

1. Użytkownik może prezentować w Serwisie jedynie zdjęcia i treści do których posiada uprawnienia określone prawem (prawo autorskie).

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie w serwisie Mamajakty.pl.

3. Moderator ma prawo zmniejszenia (skompresowania) zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego uprzedzenia i poinformowania Użytkownika o tym fakcie.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych materiałów w celu promocji portalu Mamajakty.pl z zachowaniem praw autorskich.

5. Użytkownikom zabrania się umieszczania treści o charakterze wulgarnym i obraźliwym (dotyczy wszystkich słów, nazw, komentarzy i wszelkiego tekstu).

6. Użytkownikom zabrania się umieszczania materiałów (w tym plików graficznych, zdjęć) o charakterze pornograficznym.

7. Użytkownikom zabrania się umieszczania informacji o charakterze reklamowym lub promocyjnym bez zgody Właściciela serwisu Mamajakty.pl.

8. Właściciel i Redakcja serwisu Mamajakty.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie, w szczególności za nieuprawniony użytek zdjęć i treści umieszczanych przez Użytkowników, przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.

IV. Polityka prywatności.

1. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji przekazywanych do Serwisu wizerunków osobistych podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest firma Adnox.pl.

2. Adnox.pl nie odsprzedaje, ani nie udostępnia danych Użytkowników Serwisu osobom trzecim.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Redakcję portalu Mamajakty.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133)

4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na prezentację swoich danych w serwisie w zakresie określonym w Profilu Użytkownika.

5. Zapisując się do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie wiadomości i zaproszeń od innych zarejestrowanych użytkowników.

6. Każdy Użytkownik portalu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w dowolnym momencie może je zmienić lub usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi treściami (w tym celu należy skontaktować się drogą mailową z Administratorem Serwisu, wykorzystując adres mailowy zawarty w odnośniku Kontakt).

7. Profil Użytkownika nieaktywowany w ciągu 7 dni od daty rejestracji jest automatycznie skasowany.

8. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych jest firma Adnox.pl z siedzibą w Tczewskich Łąkach, mailingowa baza danych zgłoszona w GIODO, Nr księgi: 103742, nr zgłoszenia: 012269/2011

V. Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MamaJakTy.pl

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Nie są zapisywanie w cookies, ani nie są pobierane żadne inne dane z cookies na temat użytkowników odwiedzających portal.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Użytkownik portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania.