Konkurs na Dzień Matki 2016

Regulamin Konkursu Konkurs na Dzień Matki 2016

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem konkursu „Konkurs na Dzień Matki 2016” (nazywany dalej Regulaminem).
 2. Organizatorem konkursu „Konkurs na Dzień Matki 2016” (zwanego dalej Konkursem) jest właściciel serwisu mamajakty.pl, firma Adnox.pl (nazywana dalej Organizatorem).
 3. Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym regulaminie, który opublikowany jest na stronie mamajakty.pl
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 14.05.2016 roku i będzie trwał do 21.05.2016.
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie może brać udział każdy, z wyłączeniem:
 • pracowników Organizatora,
 • członków rodzin Organizatora,
 • osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i organizacją konkursu.

III. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest:
 • zapisanie się na newsletter w serwisie mamajakty.pl
 1. Zadanie konkursowe można wykonać do 21 maja 2016 roku. Wszelkie zapisy na newsletter wykonane po 21 maja nie będą brane pod uwagę podczas losowania zwycięzcy konkursu.
 2. Decyzja przedstawiciela organizatora jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Informacja o przyznanej nagrodzie (wraz z danymi: imię, nazwisko, nick osoby wygrywającej konkurs) zostanie opublikowana w serwisie https://www.facebook.com/mamajakty/ w dniu 22. maja 2016 roku
 4. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.
 5. W uzasadnionych przypadkach nagroda może nie zostać przyznana.
 6. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym, z którego została udzielona odpowiedź.
 7. Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 8. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
 9. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.
 10. Nagrody o wartości powyżej 760 zł objęte są 10% podatkiem.
 11. Podatek od nagrody regulowany jest przez organizatora.
 12. Odpowiedź na informację o wygranej musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku jej baraku nagroda nie zostanie przyznana.

III Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://mamajakty.pl/konkurs-dzien-matki-2016/
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, bez informowania o nich, z zastrzeżeniem, że regulamin nie będzie zmieniany podczas trwania konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konkursu, o czym poinformuje na stronie mamajakty.pl.
 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz wprowadzania zmian w swoich danych osobowych.
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Pocztę, firmy kurierskie oraz inne osoby.
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 919 – 921 KC.