Ramowy plan nauczania

0
120
ramowy plan nauczania

Każdy uczeń w kraju, kończąc konkretny etap edukacji powinien mieć konkretną wiedzę i umiejętności. Aby podobne szanse mieli zarówno uczniowie szkół w dużych miastach, jak i w niewielkich miejscowościach, we wszystkich szkołach obowiązują ramowe plany nauczania.

foto

Dzięki normom, zarządzeniom i rozporządzeniom Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz odpowiedniemu nadzorowi ze strony kuratoriów oświaty edukacja w Polsce jest właściwie zaplanowana oraz monitorowana. Ramowy plan nauczania to dokument, który wyznacza określone cele i zadania do zrealizowania w szkole. Ustalane są, między innymi, liczby godzin, jakie na danym poziomie edukacji muszą być poświęcone na poszczególne przedmioty. Według starych zasad, w planie nauczania miał się znaleźć tygodniowy wymiar godzin. W myśl nowych przepisów podawana jest liczba godzin, jaka trzeba przeznaczyć na dany przedmiot w całym cyklu nauczania. Na podstawie ramowych planów nauczania dyrektorzy szkół są zobowiązani do sporządzenia szkolnych planów nauczania.

Godziny ściśle policzone

Oprócz liczby godzin przeznaczonych na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe, ramowy plan nauczania szczegółowo określa organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposób nauczania religii i etyki. Są w nim tez ujęte zajęcia wychowania fizycznego, informatyki oraz lekcje języków obcych. Dyrektorzy i nauczyciele, którzy pracują nad arkuszem organizacyjnym musza pamiętać o tym, że planowanie musi obejmować trzy lata, czyli cały cykl edukacyjny.

Wszystko zgodnie z planem

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wytycznych, jakie sa zawarte w ramowym planie nauczania. Mają dowolność jeśli chodzi o rozplanowanie poszczególnych zajęć czy ustalenie planu lekcji, jednak musi on być kompatybilny w tym, co znajduje się w narzuconym im odgórnie dokumencie. Dzięki temu wszystkie szkoły na terenie całego kraju realizują ten sam program, oparty na takich samych podstawach programowych i w takim samym wymiarze czasowym.

Autor: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl

Subskrybuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments