Zasady przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

0
130
dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Nie każdy z nas jest objęty powszechnym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Wynika to z różnych względów: bycia bezrobotnym, który został wyrejestrowany z powiatowego urzędu pracy, zatrudnienia na czarno bez żadnej umowy lub też sytuacji losowych jak wyjazd za granicę do pracy i formalnemu byciu w kraju osobą ani nie pracującą, ani nie uczącą się. Z wykonywania praca tylko w oparciu o umowę o dzieło albo np. wydawniczą, itp.

Jednakże takie osoby mogą samodzielnie opłacać dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, dające im takie same uprawnienia jak w przypadku tych objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oczywiście, ktoś rzeczywiście bezrobotny, nieposiadający żadnych dochodów i żyjący z zasiłków od opieki społecznej nie będzie mógł sobie na nie pozwolić, ale wszyscy pozostali, tzn. osiągający dochody, jak najbardziej.

Gdzie i  w jaki sposób?

Aby zostać objętym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym należy w odpowiadającej naszemu miejscu zameldowania placówce Narodowego Fundusz Zdrowia złożyć stosowny wniosek. Należy w nim podać podstawowe dane osobowe, w tym numer PESEL, oraz datę wygaśnięcia  ubezpieczenia zdrowotnego, które wcześniej posiadaliśmy.

W ten sposób wypełniony wniosek zostanie rozpatrzony przez NFZ w przeciągu kilku dni. Jeśli nie będzie jakiś przeciwwskazań zostaniemy po jego akceptacji zaproszeni do siedziby funduszu i tam zostanie podpisana stosowna umowa.  Ma ona charakter bezterminowy i nie działa wstecz, tzn. NFZ nie pokryje kosztów leczenia, które miało miejsce przed datą widniejąca na umowie.

Warto tu dodać, iż dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również członków rodziny ubezpieczającego się.

Wysokość składki zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej jest obliczana jako procent od przeciętnego wynagrodzenia brutto. W tym momencie wynosi ona 9%, co w przeliczeniu daje 340,94 zł miesięcznie.

Należy przy tym pamiętać, że składka jest obliczana na nowo, co trzy miesiące, a wynika to ze zmian, jakim podlega przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Jej wysokość należy obliczać samodzielnie w stosownym czasie (na początku każdego kwartału) i odpowiednią kwotę przelewać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do piętnastego każdego miesiąca.

Co w przypadku, gdy chcemy rozwiązać umowę?

Oczywiście, jeśli chcemy, możemy rozwiązać umowę o podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wystarczy wysłać do Narodowego Funduszu Zdrowia stosowne pismo z informacją, iż rezygnujemy. NFZ rozpatrzy je w przeciągu kilku dni, ale raczej nie będzie problemów z akceptacją. Tu jeszcze uwaga – rozwiązanie umowy nie może wejść w życie wcześniej niż data dostarczenia pisma do NFZ.

Subskrybuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments